DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Letecký záber Lemvig Biogas

Lemvig Biogas – Obnoviteľná energia a stabilná ekonomika

Lemvig Biogas je najväčšou bioplynovou elektrárňou v Dánsku už od roku 1992. Na výrobu tepla a elektrickej energie sa používa kal z približne 75 fariem a odpad, zvyškové produkty z priemyselnej výroby. Výsledkom toho je dobré hospodárenie tak pre elektráreň, ako aj domácnosti spotrebujúce teplo. Okrem toho sa s tým spájajú druhotné výhody, ako odbúravanie znečisťujúcich látok a znižovanie emisií plynov spôsobujúcich skleníkový efekt.
Ročne sa z vyprodukovaného bioplynu vyrobí viac ako 21 miliónov kWh elektrickej energie. Táto elektrická energia sa predáva v rámci miestnej siete. Prebytok tepla z chladiaceho systému plynového motora prevyšuje ročne 18 miliónov kWh. Toto teplo je distribuované užívateľom centrálnej teplárne Lemvig. Celkový počet užívateľov je viac ako 1.000 domácností. Elektráreň na bioplyn bola dodaná na kľúčik spoločnosťou BWSC

Zdroje typicky získavaného odpadu sú

- Rybí odpad
- Zdroj separovaného organického odpadu z domácností
- Odpad z bitúnkov
- Potravinový odpad/zvyšky
- Nealkoholické nápoje, pivo, alkohol
- Odpad z farmaceutických výrobkov
- Bakteriologicky a chemicky kontaminovaná potrava
- Všetky organické látky s vysokým obsahom tuku, bielkovín alebo cukru

Prístav Lemvig: Loď dodávajúca organický odpad do Lemvig Biogas  

Lemvig Biogas dokáže prijať dodávky organického odpadu od 200 do 10.000 ton naraz buď v prístave Lemvig (maximálny ťah 4 m) alebo v prístave Thyborøn (max. ťah 8,5 m).


V prípade, že máte odpad, ktorý je možné dodať do Lemvig Biogas, neváhajte nás kontaktovať na lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk

Navštívte Lemvig Biogas

Prehliadka trvá zvyčajne 1½ hodiny a je možné dohodnúť si stretnutie, takisto aj cez víkendy. Usporiadanie je bezplatné, od Vás/Vašej spoločnosti alebo organizácie by sme chceli, aby ste uverejnili odkaz na Lemvig Biogas z Vašej domovskej stránky. HTML kód je:
<a href="http://www.lemvigbiogas.com/GB.htm" target="_blank">Lemvig Biogas - Renewable Energy and a Sound Economy</a>

Pre rezerváciu prehliadky kontaktujte prosím turistickú kanceláriu Lemvig prostredníctvom emailu turist@visitlemvig.dk alebo telefonicky +45 9782 0077. Turistická kancelária Lemvig zodpovie na otázky v anglickom, nemeckom, španielskom alebo francúzskom jazyku.

Turistická kancelária môže tiež usporiadať prehliadky iných elektrární využívajúcich environmentálnu technológiu. Nasledujúce prevádzky obnoviteľnej energie sa všetky nachádzajú približne hodinu cesty autom od Lemvig Biogas:

 • Skúšobná prevádzka veterných turbín v Dánsku, kde sa budujú a testujú najväčšie a najnovšie turbíny.
 • Splynovanie dreva v splynovači centrálnej teplárne Harboøre.
 • Centrálna tepláreň Lemvig, ktorá funguje na bioplyne a drevených úlomkoch.
 • Veterná turbína Tvind v Ulfborgu. Postavená v roku 1978 bola táto turbína nepopierateľne najväčšou turbínou na svete.
 • Nordic Folkecenter na obnoviteľnú energiu, kde je vystavených veľa zdrojov obnoviteľnej energie budúcnosti, vrátane:
  • skúšobnej stanice vlnovej (vodnej) energie v Nissum Bredning
  • centrálnej teplárne, ktorá využíva drevené úlomky
  • geotermálneho vykurovania v meste Thisted
  • spaľovania odpadu v Thisted
  • príležitosti navštíviť 40-m vysokú veternú turbínu v Hanstholm (výstup nahor je povolený)
  • vlnovej (vodnej) energii v Hanstholm

Pre viac informácií navštívte https://www.visitnordvestjylland.com/ln-int/lemvig/welcome-north-western-jutland-lemvig-thyboron

 

Toto je jediný dostupný text v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie sú dostupné len na dánskej webovej stránke. (skúste Google preklad)

 

Pre tých, ktorí majú veľký záujem odporúčame nasledovný materiál o technológii bioplynu:
Biogas – Green Energy Process, Design, Energy Supply, Environment
od Petra Jacob Jørgensena, PlanEnergi, v anglickom jazyku. 2.2 MB pdf
Biogas Handbook, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, v anglickom jazyku, 5 MB pdf

 

Poloha Lemvig Biogas na mape Európy

 

Poloha Lemvig Biogas na mape Dánska

 

Lemvig biogas
Roadmap
(zlaté stránky)

 


Bookmark and Share