DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Въздушна снимка на Lemvig Biogas

Lemvig Biogas - енергия от възобновяеми енергийни източници и стабилна икономика

От 1992 г. насам Lemvig Biogas е най-големият завод за производство на биогаз в Дания. Глина от приблизително 75 земеделски стопанства и отпадъчни и остатъчни продукти от промишленото производство се използват за генериране на топлина и електроенергия. Това води до големи икономии както за завода, така и за домакинствата, консумиращи топлината. В допълнение, съществуват и други допълнителни предимства, като намаляване на замърсяването и редуциране на емисиите на парникови газове.
Над 21 милиона квтч електроенергия на година се генерират от произведения биогаз. Тази електроенергия се продава в локалната електрическа мрежа. Остатъчната топлина от охладителната система на газовите двигатели надхвърля 18 милиона квтч на година. Тази топлина се разпределя към потребителите на топлоцентралата на Лемвиг. Броят на потребителите надхвърля 1000 домакинства. Заводът за биогаз е създаден в завършен вид от компанията BWSC .

Видовете отпадъци, които обикновено се приемат са:

- Рибни отпадъци
- Разделно събирани органични домакински отпадъци
- Отпадъци от кланици
- Хранителни отпадъци/остатъци
- Безалкохолни напитки, бира, алкохол
- Фармацевтични отпадъчни продукти
- Бактериологично или химично замърсени храни
- Всякакви органични продукти с високо съдържание на мазнини, протеини или захар

Пристанище Лемвиг: Кораб, превозващ органични отпадъци до Lemvig Biogas  

Lemvig Biogas може да приема доставки на органични отпадъци, вариращи от 200 до 10 000 тона едновременно на пристанище Лемвиг (максимална дълбочина 4 м) или на пристанище Тиборон (максимална дълбочина 8,5 м).


Можете да се свържете с Lemvig Biogas на lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk, ако имате отпадъци, които могат да бъдат доставени в Lemvig Biogas .

Посетете Lemvig Biogas

Посещението обикновено трае 1½ час и може да бъде организирано след предварителна уговорка, също и през почивните дни. Посещението е безплатно, но бихме желали вие/вашата компания или организация да поместите линк към Lemvig Biogas на вашия собствен уебсайт. HTML код, който трябва да бъде използван:
<a href="http://www.lemvigbiogas.com/BG .htm" target="_blank">Lemvig Biogas - Renewable Energy and a Sound Economy</a >

За да резервирате посещение, моля, свържете се с туристическото бюро Лемвиг на следния адрес на електронна поща turist@visitlemvig.dk или на телефон +45 9782 0077.
Туристическо бюро Лемвиг може да отговори на вашите запитвания на английски, немски, испански или френски език.

 

Туристическото бюро може също така да организира посещения и на други заводи, използващи технологии в областта на околната среда. Следните заводи, специализирани в производството на енергия от възобновяеми енергийни източници са на около час разстояние с автомобил от Lemvig Biogas:

 • Датски обект за тестване на вятърни турбини, където са монтирани и се изпитват най-големите и най-нови турбини в света.
 • Производство на газ от дървесни отпадъци в газгенератора на топлоцентралата на Harboøre .
 • Топлоцентралата на Лемвиг, която работи с биогаз и дървени стърготини.
 • Вятърната турбина Tvind в Улфборг. Когато е била построена през 1978 г., това е била най-голямата турбина в света.
 • Центърът Nordic Folkecenter за енергия от възобновяеми източници, където са показани много от бъдещите източници на възобновяма енергия, включващи:
  • Тестова централа за енергия от вълни в Nissum Bredning
  • Топлоцентрала, в която се използват дървени стърготини
  • Геотермално отопление в град Тистед
  • Изгаряне на отпадъци в Тистед
  • Възможност да посетите 40-метрова вятърна турбина в Ханстолм (имате възможност да се изкачите до върха на турбината)
  • Енергия от морските вълни в Ханстолм

За повече информация, посетете https://www.visitnordvestjylland.com/ln-int/lemvig/welcome-north-western-jutland-lemvig-thyboronТова е единственият текст, който се предоставя на английски език. Допълнителна информация е достъпна на датските уеб-страници. (опитайте с Google translate)

За читателите, които проявяват интерес, препоръчваме следния материал за процеса за производство на биогаз:
Biogas - Green Energy Process, Design, Energy Supply, Environment
, написан от Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi, на английски език. 2.2 MB pdf
биогабиогаз НАРЪЧНИК 5 MB pdf

 

 

Местоположение на Lemvig Biogas на картата на Европа

 

Местоположение на Lemvig Biogas на картата на Дания

 

Lemvig biogas
Пътна карта
(жълти страници)

 


Bookmark and Share