DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Aerofoto Lemvigi biogaasist

Lemvigi Biogaas – Taastuvenergia ja ökonoomsus

Lemvigi Biogaas on alates 1992. aastast Taani suurim biogaasijaam. Kasutame soojuse ja elektrienergia tootmiseks tööstuste ja umbes 75 farmi jäätmeid. Selliselt toodetud soojusenergia on ökonoomne nii kodustele majapidamistele kui ka energiajaamale. Lisaväärtusteks on keskkonnasaaste ja kasvuhoonegaaside vähenemine. Toodame biogaasi abil üle 21 miljoni kWh elektrienergiat aastas. Elekter müüakse kohalikku elektrivõrku. Gaasimootorite jahutussüsteem toodab soojust ja üle 18 kWh energiat aastas. Soojusenergiat jaotatakse Lemvigi kesksoojusjaama kaudu tarbijatele. Tarbijateks on üle 1000 majapidamise. Biogaasijaama varustus pärineb täies mahus ettevõttelt BWSC .

Tavaliselt võtame vastu järgmiseid jäätmeliike:

- Kalajäätmed
- Sorteeritud orgaanilised majapidamisjäätmed
- Tapamajade jäätmed
- Söödajäätmed/jäägid
- Karastusjoogid, õlu, alkohol
- Farmaatsiajäätmed
- Bakteriaalselt või keemiliselt saastatud toiduained
- Kõik kõrge rasva-, proteiini- või suhkrusisaldusega orgaanilised ained

Lemvigi sadam: Orgaanilised jäätmed saabuvad laevaga lemvigi Biogaasi  

Lemvigi Biogaas võtab vastu orgaanilisi jäätmeid 200 kuni 10 000 tonni kaupa korraga Lemvigi sadamas (maksimumsüvis 4 m) või Thyborøni sadamas (maksimumsüvis 8,5 m).


Kui soovite Lemvigi Biogaasile edastada sobivaid jäätmeid, võtke julgesti meiega ühendust e-posti aadressil lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk

Külastage Lemvigi Biogaasi

Ekskursioon kestab tavaliselt 1½ tundi ja organiseeritakse eelneval kokkuleppel, sobivad ka nädalavahetused. Ringkäik on tasuta, kuid soovime, et avaldaksite oma isiklikul või firma kodulehel kiirviite Lemvigi Biogaasi kodulehele. Selleks kasutatav HTML-kood on järgmine:
<a href="http://www.lemvigbiogas.com/GB.htm" target="_blank">Lemvig Biogas - Renewable Energy and a Sound Economy</a>

Ekskursiooni broneerimiseks võtke palun ühendust Lemvigi külastajate kontoriga e-posti aadressil turist@visitlemvig.dk või telefoni teel +45 9782 0077.
Lemvigi külastajate kontor teenindab Teid inglise, saksa, hispaania ja prantsuse keeles.

 

Külastajate kontor korraldab ekskursioone ka teistesse tehastesse, kus toodetakse keskkonnasõbralikku energiat. Lemvigi Biogaasist umbes tunni tee kaugusel asuvad järgmised taastuvenergiakeskused:

 • Taani tuuleenergia katseala, kuhu on püstitatud ja kus testitakse maailma suurimaid ja uusimaid tuuleturbiine.
 • Harboøre kesksoojusjaamade puidu gaasistusreaktor.
 • Lemvigi kesksoojusjaam, kus kasutatakse biogaasi ja hakkepuitu.
 • Tvindi tuuleturbiin Ulfborgis. Turbiin püstitati 1978. aastal ja oli siis vaieldamatult maailma suurim.
 • Põhjamaade Taastuvenergia Keskus, kus esitletakse mitmeid tulevikus kasutatavaid taastuvenergia liike, muuhulgas:
  • Laineenergia testimiskeskus Nissum Bredningis
  • Kesksoojusjaam, kus kasutatakse hakkepuitu
  • Geotermilise soojuse tootmine Thistedi linnas
  • Jäätmete tuhastamine Thistedis
  • Võimalus külastada 40 meetri kõrgust tuuleturbiini Hanstholmis (külastajad pääsevad ka turbiini tippu)
  • Laineenergia Hanstholmis

Lisainfo saamiseks klõpsake lingil https://www.visitnordvestjylland.com/ln-int/lemvig/welcome-north-western-jutland-lemvig-thyboronAinult käesolev tekst on saadaval eestikeelsena. Ülejäänud info on saadaval taanikeelsel kodulehel (proovige Google'i tõget).

 

Väga huvitatud lugejatele soovitame järgmiseid biogaasi tootmist puudutavaid lugemismaterjale:
Biogaas – rohelise energia tootmine, disain, energiaallikas, keskkond
/ Green Energy Process, Design, Energy Supply, Environment Autor Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi, inglise keeles. 2.2 MB pdf
Biogas Handbook, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, inglise keeles, 5 MB pdf

 

 

Lemvigi Biogaasi asukoht Euroopa kaardil

 

Lemvigi Biogaasi asukoht Taani kaardil

 

Lemvig biogaas

Kaart
(kollased leheküljed)

 


Bookmark and Share