DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Flygfoto av Lemvig Biogas

Lemvig Biogas – förnybar energi och sund ekonomi

Sedan 1992 har Lemvig Biogas varit den största biogasanläggningen i Danmark. Flytgödsel från omkring 75 lantbruk, avfall och restprodukter från industriell produktion används för värme- och elproduktion. Detta ger en god ekonomi både för anläggningen och för de hushåll som använder fjärrvärme. Dessutom ger det ytterligare fördelar såsom nerbrytning av föroreningar och en minskning av utsläppen av växthusgaser.

Mer än 21 miljoner kWh el genereras per år från producerad biogas. Denna el säljs i det lokala nätet. Överskottsvärmen från kylsystemet till gasmotorn överstiger 18 miljoner kWh per år. Denna värme distribueras till Lemvig centralvärmeanläggnings användare. Användarna utgör mer än 1 000 hushåll. Företaget BWSC förser biogasanläggningen med nyckelfärdiga leveranser.

Källorna till avfall som tas emot är vanligtvis:

- Fiskavfall
- Källsorterat organiskt hushållsavfall
- Avfall från slaktfabriker
- Matavfall/rester
- Läskedrycker, öl, alkohol
- Farmaceutiska avfallsprodukter
- Bakteriologiskt eller kemiskt förorenat livsmedel
- Allt organiskt material med högt innehåll av fett, protein eller socker


Lemvig hamn: Fartyg levererar organiskt avfall till Lemvig Biogas  

Lemvig Biogas kan ta emot leveranser av organiskt avfall från 200 till 10 000 ton per gång, antingen till Lemvig Hamn (med ett djupgående på högst 4 m) eller till Thyborøn hamn (med ett djupgående på högst 8,5 m).

 

Ni är välkomna att kontakta Lemvig Biogas på lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk om ni har något avfall som skulle kunna levereras till Lemvig Biogas.

Besök Lemvig Biogas

En rundvisning tar vanligtvis 1,5 timme och kan arrangeras genom bokning, även under lördagar och söndagar. Arrangemanget är gratis, men vi skulle vilja att ni/ert företag eller organisation publicerar en länk till Lemvig Biogas på er hemsida. Använd i så fall följande HTML-kod:
<a href="http://www.lemvigbiogas.com/SE.htm" target="_blank">Lemvig Biogas - förnybar energi och sund ekonomi</a>

För att boka en rundvisnings ber vi er kontakta Lemvigs Turistbyrå via epost till turist@visitlemvig.dk eller att ringa till +45 9782 0077.
Lemvig Turistbyrå kan svara på frågor på engelska, tyska, spanska och franska.

Turistbyrån kan även arrangera rundvisningar på andra anläggningar som använder miljöteknik. Följande anläggningar för förnybar energi ligger inom en radie av cirka en timmes körning från Lemvig Biogas:

 • Den danska testanläggningen för vindturbiner, där världens största och nyaste turbiner reses och testas.
 • Förgasning av trä i Harboøre centralvärmeanläggning för flisförbränning.
 • Lemvig centralvärmeanläggning som drivs med biogas och träflis.
 • Tvind vindturbin i Ulfborg. Turbinen var odiskutabelt den största turbinen i världen när den byggdes 1978.
 • Nordisk Folkecenter för förnybar energi där många av de framtida förnybara energikällorna ställs ut, omfattar.
  • Teststation för vågkraft i Nissum Bredning
  • Fjärrvärmeanläggning för träflis
  • Geotermisk värme i Thisted kommun
  • Avfallsförbränning i Thisted
  • Möjlighet att besöka en 40 meter hög vindturbin i Hanstholm (man kan gå upp till toppen)
  • Vågkraft i Hanstholm

För ytterligare information besök https://www.visitnordvestjylland.com/ln-int/lemvig/welcome-north-western-jutland-lemvig-thyboron

 

Detta är en enda text som finns på svenska. Ytterligare information finns på de danska webbsidorna.

 

För den mycket intresserade läsaren, kan vi varmt rekommendera följande material om biogasprocessen:
Biogas – Green Energy Process, Design, Energy Supply, Environment
skriven av Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi, på engelska. 2.2 MB pdf
Biogas Handbook, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, på engelska, 5 MB pdf

Lemvig Biogas visas på karta över Europa

 

Lemvig Biogas visas på karta över Danmark

 

 

Lemvig Biogas

Vägkarta

(gula sidorna)

 

Bookmark and Share