DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Zdjęcie zakładu Lemvig Biogas z lotu ptaka

Lemvig Biogas – odnawialna energia i zdrowa gospodarka

Od roku 1992 Lemvig Biogas jest największą biogazownią w Danii. Do produkcji energii cieplnej i elektrycznej wykorzystywana jest gnojowica z około 75 gospodarstw oraz resztki i odpady powstające w wyniku produkcji przemysłowej. Wynikiem tego są korzyści dla zakładu oraz dla gospodarstw domowych odbierających energię cieplną. Z sytuacją wiążą się także dodatkowe korzyści, takie jak usuwanie zanieczyszczeń organicznych i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
Z produkowanego biogazu wytwarzane jest ponad 21 milionów kWh energii elektrycznej rocznie. Elektryczność ta zostaje sprzedana i wprowadzona do lokalnej sieci przesyłowej. Nadwyżka energii cieplnej z układu chłodzenia silnika gazowego przekracza 18 milionów kWh rocznie. Ciepło to trafia do odbiorców korzystających z centralnej ciepłowni gminy Lemvig. Ciepło trafia do ponad 1000 gospodarstw domowych. Budowa biogazowni została zrealizowana przez firmę BWSC w formule „pod klucz”.

Typowe źródła odpadów:

- Odpady rybne
- Segregowane w gospodarstwach domowych odpady organiczne
- Odpady poubojowe
- Odpady/pozostałości paszowe
- Napoje bezalkoholowe, piwo, alkohol
- Odpady farmaceutyczne
- Żywność skażona bakteriologicznie lub chemicznie
- Wszystkie rodzaje materiałów organicznych o wysokiej zawartości tłuszczu, białka lub cukru

Port Lemvig: Statek dostarczający odpady organiczne do zakładu Lemvig Biogas  

Zakład Lemvig Biogas jest w stanie jednorazowo odbierać ładunki odpadów organicznych w ilości od 200 do 10 000 ton w porcie Lemvig (maksymalne zanurzenie 4 m) lub porcie Thyborøn (maks. zanurzenie 8,5 m)


Jeśli posiadają Państwo odpady, które można dostarczyć do zakładu Lemvig Biogas, prosimy o kontakt z adresem lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk

Zapraszamy do Lemvig Biogas

Zwiedzanie trwa zwykle 1½ godziny, a po wcześniejszym uzgodnieniu można je zorganizować także w weekendy. Wizyta jest darmowa, chcielibyśmy jednak, aby Państwa firma lub organizacja zamieściła na swojej witrynie łącze do strony Lemvig Biogas. Oto kod HTML do wykorzystania:
<a href="http://www.lemvigbiogas.com/GB.htm" target="_blank">Lemvig Biogas - Renewable Energy and a Sound Economy</a>

Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem biura turystycznego Lemvig, wysyłając wiadomość email na adres turist@visitlemvig.dk lub telefonicznie pod numerem +45 9782 0077. Pracownicy biura mówią po angielsku, niemiecku, hiszpańsku i francusku.

Biuro turystyczne może się także zająć organizacją odwiedzin w innych zakładach korzystających z technologii przyjaznych dla środowiska. W odległości jednej godzinnej jazdy samochodem od Lemvig Biogas znajdują się następujące zakłady wykorzystujące odnawialne źródła energii:

 • Duński ośrodek testowania turbin wiatrowych, gdzie budowane są i testowane największe i najnowsze turbiny na świecie.
 • Centralna ciepłownia gminy Harboøre - zgazowanie drewna w wytwornicy gazu z wiórów drzewnych.
 • Centralna ciepłownia gminy Lemvig, która napędzana jest biogazem i wiórami drzewnymi.
 • Turbina wiatrowa Tvind w gminie Ulfborg. Gdy ją zbudowano w 1978 roku, turbina była bezdyskusyjnie największą turbiną świata.
 • Centrum Nordic Folkecenter for Renewable Energy, gdzie można zapoznać się z wieloma odnawialnymi źródłami energii przyszłości, takimi jak:
  • Stacja badawcza energii uzyskiwanej z fal w Nissum Bredning
  • Ciepłownia centralna, która wykorzystuje wióry drewniane
  • Ogrzewanie geotermalne w mieście Thisted
  • Spalarnia odpadów w Thisted
  • Możliwość odwiedzenia turbiny wiatrowej o wysokości 40 metrów w Hanstholm (zwiedzający mogą wejść się na szczyt instalacji)
  • Elektrownia falowa w Hanstholm

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.visitnordvestjylland.com/ln-int/lemvig/welcome-north-western-jutland-lemvig-thyboron

 

To wszystkie informacje dostępne w języku angielskim. Więcej informacji dostępne jest na witrynach w języku duńskim. (Do ich przetłumaczenia można wykorzystać usługę Google translate)

 

Wszystkim zainteresowanym polecamy następujące materiały na temat procesu biogazowego:
Biogas – Green Energy Process, Design, Energy Supply, Environment
autor: Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi, w języku angielskim. 2,2 MB pdf
Biogas Handbook, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, w języku angielskim, 5 MB pdf

 

Położenie zakładu Lemvig Biogas na mapie Europy

 

 Położenie zakładu Lemvig Biogas na mapie Danii

 

Dojazd do biogazowni w Lemvig


Bookmark and Share