DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Bendrovės „Lemvig Biogas“ nuotrauka iš lėktuvo

Lemvig Biogas – atsinaujinanti energija ir patikimas ekonomiškumas

Nuo 1992 m . bendrovė „Lemvig Biogas“ yra didžiausia biodujų gamykla Danijoje. Srutos, surenkamos maždaug iš 75 ūkių, ir likutiniai pramonės gamybos produktai panaudojami šilumai ir energijai gaminti. Taip užtikrinamas ir pačios gamyklos, ir namų ūkių, vartojančių šilumą, ekonomiškumas. Be to, yra kitų su šiuo energijos gamybos būdu susijusių, netiesioginių privalumų, pavyzdžiui, sumažėja teršalų kiekis ir į aplinką išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Iš pagamintų biodujų per metus gaunama daugiau nei 21 milijonas kWh elektros energijos. Ši elektros energija įtraukiama į vietos energetinę sistemą ir parduodama vietos vartotojams. Šilumos perteklius, gaunamas iš dujinių variklių aušinimo sistemos, viršija 18 milijono kWh per metus. Ši šilumos energija yra paskirstoma Lemvig miesto centrinio šildymo įmonės vartotojams. Šią šilumos energiją vartoja daugiau nei 1 000 namų ūkių. Biodujų gamyklą visiškai įrengė ir aprūpina bendrovė BWSC.

Paprastai priimamos ir perdirbamos atliekos:

- žuvies pramonės atliekos
- išrūšiuotos organinės buitinės atliekos
- skerdyklų atliekos
- pašarų gamybos atliekos/liekanos
- gaiviųjų gėrimų, alaus, stipriųjų alkoholinių gėrimų pramonės atliekos
- farmacijos pramonės gamybos atliekos
- bakteriologiškai arba chemiškai užteršti maisto produktai
- visos organinės medžiagos, kurių sudėtyje yra daug riebalų, baltymų arba cukraus

Lemvig uostas: laivas, pristatantis organines atliekas bendrovei „Lemvig Biogas  

„Lemvig Biogas“ vienu metu gali priimti 200 – 10  000 tonų sveriančius organinių atliekų krovinius Lemvig miesto uoste (maksimali laivų grimzlė – 4 m ) arba Thyborøn uoste (maks. laivų grimzlė – 8,5 m ).


Jeigu turite atliekų, kurios gali būti tiekiamos bendrovei „Lemvig Biogas“, galite susisiekti su bendrove „Lemvig Biogas“ el. paštu lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk

Apsilankykite bendrovėje „Lemvig Biogas“

Ekskursija paprastai trunka 1½ valandos; dėl jos galima iš anksto susitarti, taip pat ir savaitgaliais. Susitarimas ir ekskursija yra nemokami, bet mes norėtume, kad jūs/jūsų bendrovė arba organizacija savo tinklavietėje paskelbtų nuorodą į „Lemvig Biogas“. HTML kodas, kurį reikėtų naudoti:
<a href="http://www.lemvigbiogas.com/GB.htm" target="_blank">Lemvig Biogas - Renewable Energy and a Sound Economy</a>

Norėdami užsisakyti ekskursiją, susisiekite su Lemvig turizmo centru ( angl. Lemvig Tourist Office) el. paštu turist@visitlemvig.dk arba telefonu +45 9782 0077. Lemvig turizmo centras gali atsakyti į užklausas anglų, vokiečių, ispanų arba prancūzų kalbomis.

 

Turizmo centras taip pat gali susitarti dėl ekskursijų į kitas gamyklas, naudojančias aplinkosaugos technologijas. Visos toliau nurodytos atsinaujinančios energijos gamyklos yra maždaug vienos valandos kelio atstumu nuo bendrovės „Lemvig Biogas“:

 • Danijos vėjo turbinų tikrinimo gamykla, kurioje gaminamos ir tikrinamos didžiausios ir moderniausios vėjo turbinos visame pasaulyje.
 • Medienos dujinimas Harboøre centrinio šildymo įmonės medžio skiedrų dujinimo ceche.
 • Lemvig miesto centrinio šildymo įmonė, kurioje deginamos biodujos ir medžio skiedros.
 • Tvind vėjo turbina, esanti Ulfborg. Ši turbina, pastatyta 1978 metais, neginčijamai buvo didžiausia pasaulyje vėjo turbina.
 • „Nordic Folkecenter for Renewable Energy“, kurioje demonstruojama daug ateities atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant šiuos:
  • bangų energijos tikrinimo stotis, esant Nissum Bredning;
  • centrinio šildymo įmonė, kurioje deginamos medžio skiedros;
  • geoterminis Thisted miesto šildymas;
  • atliekų deginimas Thisted mieste;
  • galimybė apsilankyti 40 m aukščio vėjo turbinoje, esančioje Hanstholm mieste (jums leidžiama užkopti į patį turbinos viršų);
  • bangų energija, naudojama Hanstholm mieste.

Papildomos informacijos rasite tinklavietėje https://www.visitnordvestjylland.com/ln-int/lemvig/welcome-north-western-jutland-lemvig-thyboron

 

Tai vienintelis tekstas, pateiktas anglų kalba. Papildomos informacijos galima rasti tik daniškose tinklavietėse. (pabandykite pasinaudoti vertimo tinklapiu „Google translate“)

 

Itin susidomėjusiems skaitytojams nuoširdžiai rekomenduojame perskaityti šią medžiagą apie biodujų gamybos procesą:
Biogas – Green Energy Process, Design, Energy Supply, Environment
Autorius – Peter Jacob Jørgensen, „PlanEnergi“, tekstas parašytas anglų kalba. 2,2 MB pdf
Biogas Handbook, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, tekstas parašytas anglų kalba, 5 MB pdf

 

 

Bendrovė „Lemvig Biogas“ Europos žemėlapyje

 

Bendrovė „Lemvig Biogas“ Danijos žemėlapyje

 

„Lemvig Biogas“
Kelių žemėlapis
(geltonieji puslapiai)

 


Bookmark and Share