DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Letecký pohled na Lemvig bioplyn

Lemvig bioplyn – Obnovitelná energie a prosperující ekonomika

Lemvig bioplyn je od roku 1992 nejvetší dánskou elektrárnou na bioplyn. Ke generování tepla a elektriny se využívají kaly z 75 farem a odpady a zbytky z prumyslových výrob. Výsledkem je snížená cena vyrábené elektriny i tepla odebíraného domácnostmi. K dalším vedlejším prínosum patrí omezení znecištení a emisí skleníkových plynu.
Z bioplynu je rocne vyrobeno pred 21 milionu kWh elektriny. Je prodávána do místní rozvodné síte. Zbytkové teplo z chladícího okruhu plynového motoru predstavuje více než 18 milion kWh rocne. Toto teplo je vedeno do systému centrálního zásobování teplem Lemvig, na který je napojeno pres 1000 domácností. Bioplynová elektrárna byla dodána na klíc spolecností BWSC .

Typické príklady vstupních odpadu:

- Odpad z ryb
- Organické zbytky vytrídené u zdroje
- Odpad z jatek
- Odpad z krmiv
- Nealkoholické nápoje, pivo, alkohol
- Odpad z farmaceutických výrobku
- Bakteriologicky nebo chemicky znecištené potraviny
- Veškeré organické materiály s vysokým obsahem tuku, bílkovin nebo cukru

Prístav Lemvig: lod dovážející organický odpad do závodu Lemvig bioplyn  

Lemvig bioplyn dokáže najednou prijmou dávku 200 až 10000 tun odpadu bud v prístavu Lemvig (max. ponor 4 m) nebo Thyborøn (max. ponor 8,5 m).


Napište nám na lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk pokud chcete zjistit, jaké odpady mužete zaslat do Lemvig bioplyn.

Navštivte Lemvig bioplyn

Prohlídka obvykle trvá 1½ hodiny a lze dohodnout jakýkoli termín, i o víkendech. Za prohlídku neplatíte, ale byli bychom rádi, kdybyste na svém webu uvedli odkaz na Lemvig bioplyn. K tomu slouží HTML kód:
<a href="http://www.lemvigbiogas.com/GB.htm" target="_blank">Lemvig bioplyn - Obnovitelná energie a prosperující ekonomika</a>

Prohlídku si rezervujte u turistické kanceláre Lemvig e-mailem na adresu turist@visitlemvig.dk nebo telefonicky na císle +45 9782 0077.
Turistická kancelár Lemvig má pracovníky hovorící anglicky, nemecky, španelsky i francouzský.

 

Turistická kancelár nabízí i možnost prohlídky dalších ekologických zarízení. Do jedné hodiny jízdy o elektrárny Lemvig bioplyn jsou následující lokality:

 • Testovací polygon vetrných turbín, kde se staví a zkoušejí nejvetší a nejmodernejší vetrné turbíny.
 • Závod zplynování drevních štepku pro centrální vytápení Harboøre.
 • Centrální vytápení Lemvig, provozované na bioplyn a štepky.
 • Vetrná turbína Tvind v Ulfborgu. Od postavení v roce 1978 jde o nejvetší vetrnou turbínu na svete.
 • Nordic Folkecenter pro obnovitelné energie, predstavující obnovitelné zdroje pro budoucnost, napríklad:
  • Testovací príbojová elektrárna Nissum Bredning
  • Centrální výtopna na drevené štepky
  • Geotermální vytápení ve meste Thisted
  • Spalovna odpadu ve meste Thisted
  • Možnost navštívit 40 m vysokou vetrnou turbínu v Hanstholmu (pustí vás až nahoru)
  • Príbojová elektrárna v Hanstholmu

Více informací najdete na https://www.visitnordvestjylland.com/ln-int/lemvig/welcome-north-western-jutland-lemvig-thyboronToto je jediný text preložený do ceštiny. Ostatní informace jsou jen v dánštine (mužete vyzkoušet prekladac Google)

Pro skutecné nadšence do této technologie doporucujeme ke ctení informace o bioplynovém procesu:
Bioplyn – Zelená enerige, návrh, dodávka energie, vliv na prostredí
Autor Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi, v anglictine, PDF soubor 2,2 MB
Biogas Handbook, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, v anglictine, 5 MB pdf

 

 

Poloha závodu Lemvig na mape Evropy

 

Poloha závodu Lemvig na mape Dánska

 

Lemvig bioplyn
Mapa
(zlaté stránky)

 


Bookmark and Share