DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Lemvig Biogasanlægs fire reaktortanke. Tre tanke á 2400 m3 og én tank á 7100 m3

Om biogas

Gylle fra blot én ko dækker dit el-forbrug!
...såfremt gyllen afgasses i et biogasanlæg

Gylle fra blot én ko dækker dit el-forbrug

Nedenstående forudsætninger viser, at gylle fra kun én ko, som afgasses i et biogasanlæg, dækker en gennemsnitlig danskers private el-forbrug. Ud over el-produktionen er der yderligere en vis varmeproduktion.

 Én kos årsproduktion af gylle

 m3

20

 Methan (CH4), som uddrives af én m3 kogylle

 m3

17,5

 Energiindhold i én m3 methan (CH4)

 kWh/m3

10

 Energiindhold i methan fra én kos årsproduktion af gylle

 kWh

3.500

 Virkningsgrad ved omsætning fra methan til el i gasmotor

 %

43

 Energi af en kos årsgylleproduktion, som ender på el-nettet

 kWh-el

1.500

 Én danskers gennemsnitlige el-forbrug

 kWh/år/pers.

1.500

Gyllen fra én ko kan dække dit el-forbrug! (pdf)

 

Gylle fra blot 61 grise dækker dit el-forbrug!
...såfremt gyllen afgasses i et biogasanlæg

Gylle fra blot 61 grise dækker dit el-forbrug

Nedenstående forudsætninger viser, at gylle fra 61 slagtesvin, som afgasses i et biogasanlæg, dækker en gennemsnitlig danskers private el-forbrug. Ud over el-produktionen er der yderligere en vis varmeproduktion.

 Gylle fra 61 slagtesvin (30-102 kg.)

 m3/år

31

 Methan, som uddrives af én m3 svinegylle

 m3

11,3

 Energiindhold i én m3 methan (CH4)

 kWh/m3

10

 Energiindhold i methan fra 61 slagtesvins årsproduktion af gylle

 kWh

3.500

 Virkningsgrad ved omsætning fra methan til el i gasmotor

 %

43

 Energi af 61 slagtesvins årsgylleproduktion, som ender på el-nettet

 kWh-el

1.500

 Én danskers gennemsnitlige el-forbrug

 kWh/år/pers.

1.500

Gylle fra blot 61 grise kan dække dit el-forbrug! (pdf-fil)

Fast arbejde - Lemvig biogas

TV MIDTVEST 12/2 2010: Ved at udnytte affald til noget nyttigt i stedet for blot at kassere det, kan Lemvig Biogasanlæg forsyne mange tusinde mennesker med el og varme. Som en ekstra gevinst er gylle langt mere miljøvenlig og langt mindre ildelugtende, efter den er afgasset

Det rene gylle

I programmet "Det rene gylle" følger LandTV gyllens vej fra stald til plante. Udsendelsen runder både gyllekøling i stalden, biogasproduktion samt sikkerhed og opbevaringen i gårdens gylletanke.
Behandlingen af gylle er hele vejen igennem processen forbedret i en sådan grad, at landbrugests udslip af ammoniak på ti år er reduceret med 17 procent, til gavn og glæde for både naboer, miljø og afgrøder.

 

Biogas - når gylle giver energi

 

 

 

Bookmark and Share